Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila s situacijo v zvezi s pojavom novega koronavirusa

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s situacijo v svetu in Sloveniji v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Za nov koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) se uporabljajo ukrepi določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB). Ukrepi iz ZNB se uporabljajo glede na trenutno stanje ogroženosti zdravja prebivalstva Republike Slovenije in ob upoštevanju načela sorazmernosti. Do današnjega dne v Republiki Sloveniji nismo potrdili primera obolelega s koronavirusom, prav tako nimamo oseb, ki bi jih repatriirali iz Vuhana v provinci Hubei.

V mestu Vuhan na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic oziroma respiratornih okužb. Pri bolnikih so izključili običajne povzročitelje bolezni in potrdili okužbo z novim tipom koronavirusa, ki se prenaša med ljudmi. Klinična slika okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19) sega od blagega respiratornega obolenja do zelo hude pljučnice z akutnim respiratornim sindromom, septičnim šokom in odpovedjo organov, kar lahko povzroči smrt. Delež blagih primerov v primerjavi z resnimi primeri še vedno ni natančno znan, dosedanji podatki pa kažejo, da obolenje poteka v lažji obliki približno pri 80 odstotkih obolelih, težji potek je pri približno 20 odstotkih obolelih. Smrtnost, ki jo povzroča novi koronavirus, je približno 2 odstotna. Ocenjuje se, da je odstotek težjih primerov morda precenjen. Bolniki z blažjim potekom bolezni so lahko učinkoviti prenašalci virusa.

Podatki z dne 17. 2. 2020 kažejo, da je število vseh oseb s potrjeno okužbo 71.333, od tega jih je 1775 umrlo, od tega 4 oseb e izven Kitajske. V državah Evropske unije (EU) in EEA ter UK je 45 potrjenih primerov. V Republiki Sloveniji še ni bilo potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom.

Hrvaško predsedstvo Sveta EU se je 28. 1. 2020 odločilo za aktiviranje prve stopnje integriranega političnega kriznega odziva (t. i. ICPR) – izmenjava informacij. Integrirani politični krizni odziv je okvir EU za usklajevanje medsektorskih kriz na najvišji politični ravni. Usklajevanje je potekalo predvsem v zvezi z repatriacijo državljanov EU iz mesta Vuhan.

Svetovna zdravstvena organizacija je 30. 1. 2020 zaradi novega koronavirusa iz Kitajske razglasila globalno nevarnost za javno zdravje, kar pomeni, da države morajo poročati in se usklajevati pri sprejemanju ukrepov ter izpolnjevanju priporočil, ki jih poda WHO. Pri tem WHO poziva k usklajenemu in sorazmernemu ukrepanju ter k solidarnosti in pomoči državam, ki imajo slabše razvit zdravstveni sistem.

Republika Slovenija ukrepe za obvladovanje novega koronavirusa usklajuje na ravni EU in WHO. Od 5. 2. 2020 je bilo sklicanih šest sestankov Odbora za zdravstveno varnost, na katerih sodeluje tudi Ministrstvo za zdravje. Zaradi potrebe po še bolj koordiniranem odzivu na izbruh novega koronavirusa na ravni EU, je hrvaško predsedstvo sklicalo izredni Svet Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki se ga je 13. 2. 2020 v Bruslju udeležil minister za zdravje Aleš Šabeder. Sprejeti so bili Sklepi Sveta EU, ki pozivajo države članice, naj v sodelovanju s Komisijo delujejo sorazmerno in v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega centra za nadzor bolezni. Pri tem se še posebej izpostavljajo sprejem potrebnih in ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa (COVID-19), kot so npr. nadzor obolelih na vstopnih mejnih točkah v EU, navodila zdravstvenemu osebju za delo z obolelimi ter okrepljeno osveščanje javnosti ter še posebej mednarodnih potnikov. Na predlog Nemčije, ki je bil vključen tudi v sklepe Sveta, bodo morali potniki, ki prihajajo iz okuženih območij, zagotoviti informacije, ali so bili v stiku z osebami iz okuženih območij. Ob tem so ministri poudarili, da morajo biti ukrepi sorazmerni in zagotavljati prost pretok znotraj EU.

Ministri so se zavzeli za tesno in okrepljeno usklajevanje med državami članicami na področjih spremljanja in nadzora bolezni, ažurno medsebojno izmenjavo informacij, medsebojno pomoč pri diagnostiki in zdravljenju ter pospešitev razvoja pilotnega cepiva proti novemu koronavirusu.

Ministri so pozvali Komisijo naj olajša medsektorsko izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami, zlasti pri spremljanju, oceni in obvladovanju tveganj in ukrepanju proti koronavirusu (COVID-19). V okviru Odbora za zdravstveno varnost naj Komisija podpira usklajevanje ukrepov v naslednjih možnih fazah izbruha upoštevajoč razpoložljive znanstvene informacije. Obenem pa so ministri pozvali Komisijo naj aktivira tudi obstoječe mehanizme financiranja za podporo sodelovanju med državami članicami pri pripravi in odzivu na morebitno širjenje bolezni ter preuči možnosti skupnega naročila osebne zaščitne opreme za države članice, če bo to potrebno.

Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skrbno spremljata razvoj dogodkov in širjenje virusa po svetu.

V Republiki Sloveniji smo sprejeli potrebne ukrepe za zgodnje odkrivanje posameznikov s sumom na novi koronavirus in njihovo obravnavo ter ukrepe, ki zmanjšujejo tveganja širjenja okužbe. Aktivirana je bila Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu, prav tako poteka medresorska koordinacija med pristojnimi ministrstvi, ki jo trenutno vodi Ministrstvo za zdravje.

Do sedaj so bili v Republiki Sloveniji sprejeti in izvedeni naslednji ukrepi:

– izdana so bila priporočila za potnike, ki se vračajo s Kitajske in ki potujejo na Kitajsko;
– izdana so bila navodila za ravnanje na vstopnih točkah v Slovenijo (letališče Jožeta Pučnika, Luka Koper);
– izdana so navodila za obravnavo oseb s sumom na nov koronavirus v osnovnem zdravstvenem varstvu in v bolnišnicah, s katerimi so seznanjeni vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti;
– vzpostavljena je laboratorijska diagnostika za čimprejšnjo potrditev virusa;
– pripravljena in objavljena so navodila za epidemiološko spremljanje obolelih, spremljanje oseb, ki so bile s potrjenim primerom v stiku in navodila za tesne kontakte;
– NIJZ je vzpostavil spletno stran, ki jo redno posodablja;
– NIJZ je vzpostavil telefonsko številko za laično in strokovno javnost;
– zagotavljajo se usklajene, natančne in pravočasne informacije ter navodila za državljane glede SARS-CoV-2 (COVID-19), s čimer se izognemo nesorazmernemu alarmu in širjenju dezinformacij.

Vir: Ministrstvo za zdravje