Skoči do osrednje vsebine

Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2019 oddati do 15. aprila 2020. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

Letos so novi zavezanci za poročanje prejemniki sredstev za tri podukrepe PRP 2014-2020, za katere je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2018, in sicer za podukrepe:

  • 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva,
  • 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov,
  • 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Prav tako morajo poročilo o izpolnjevanju obveznosti do 15. aprila oddati zavezanci, ki so imeli prvo izplačilo že v letu 2017.

Poročanje za ukrepe PRP 2007-2013 se izvaja enako kot do sedaj, torej v aplikacij »Program razvoja podeželja - Izplačila«. Zavezanci morajo poročilo oddati do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja