Skoči do osrednje vsebine

Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti

Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v preteklem letu veliko naporov usmerilo v izboljšanje elektronskega poslovanja, z namenom zagotavljanja večje dostopnosti in učinkovitosti pri pridobivanju omenjenega potrdila.

Konec oktobra 2019 je tako zaživela nova storitev, s katero se registriranim uporabnikom portala eUprave omogoči elektronska oddaja vloge (dostopno na: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/potrdila-izpiski/potrdilo-iz-kazenske-evidence.htmlter v primeru, da oseba ni zabeležena v kazenskih evidencah, tudi neposredna elektronska vročitev potrdila. Osnovni namen nadgradnje storitve je uporabnikom, poleg klasičnih, zagotoviti dodatno, elektronsko, predvsem pa hitrejšo pot za pridobitev potrdila.

Navedeni način izvajanja storitev je državljanom prijazen tako z vidika prihranka časa kot tudi z vidika stroškov, predvsem pa je s takšnim načinom poenostavljen celoten postopek pridobitve potrdila. Z vsem navedenim pa smo skupaj z Ministrstvom za javno upravo posredno prispevali tudi k razvoju uporabniku prijazne izkušnje.