Skoči do osrednje vsebine

61. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila z razmerami glede koronavirusa na Kitajskem, sprejela letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države ter dala soglasje k vsebinam razpisa za vpis v magistrske in doktorske študijske programe.

Seja vlade.

Seja vlade. | Avtor Bor Slana, STA

Vlada se je seznanila z razmerami glede koronavirusa v Ljudski Republiki Kitajski in se odločila, da se Ljudski Republiki Kitajski na podlagi prošnje preko mehanizma Evropske Unije na področju civilne zaščite za zajezitev koronavirusa pošlje materialno pomoč v obliki zaščitnih mask, krije 25% prevoznih stroškov (največ v višini 20.000 EUR) in nameni prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za nujno humanitarno pomoč v višini 60.000 EUR.

Na današnji vladni seji je bil za leto 2020 sprejet letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države, s katerimi upravlja vlada. V letnem načrtu se opredelijo podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev, pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na proračun. Gre za kapitalske naložbe države, za upravljanje katerih je pristojna vlada, ki sodijo v pristojnost ministrstev za infrastrukturo (ELES, SODO BORZEN, 2TDK, in DRI upravljanje investicij), gospodarski razvoj in tehnologijo (Holding Kobilarna Lipica) ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (SiDG).

Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK d.o.o. za leto 2020. Poslovni načrt družbe sta predhodno obravnavala Nadzorni svet ter Projektno-finančni svet, ki sta k dokumentu dala svoje predhodno soglasje. 

Vlada je dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje. Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ter na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici bo v študijskem letu 2020/21 na voljo skupno 8020 vpisnih mest za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija, kar je nekoliko več kot v tem študijskem letu.

Vlada je soglašala tudi z vsebino razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. Univerza v Ljubljani bo za študijsko leto 2020/21 razpisala 936 vpisnih mest za vpis v 1. letnik, novomeška Fakulteta za informacijske študije pa 17 vpisnih mest.