Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – parodontologija/zobne bolezni in endodontija, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti – oralna in maksilofacialna kirurgija, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mleka za obdobje 2020–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2020–2022, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.8. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.9. Predlog aneksa št. 3 h Koncesijski pogodbi št. 35503-4/2006 z dne 8. 3. 2006 v zvezi z odvzemom podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.10. Predlog aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi št. 35503-31/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Save na območju občine Litija, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.11. Predlog aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi št. 35503-25/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.12. Predlog aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi št. 35503-27/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.13. Predlog aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2019 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.14. Predlog aneksa št. 10 h Koncesijski pogodbi št. 35503-24/2010 z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.15. Predlog odločbe o prenosu koncesije za odvzem naplavin iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim na novega koncesionarja, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.16. Predlog zavrnitve soglasja k pobudi Občine Domžale za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob, poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2020/2021, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2020/2021, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.19. Poročilo o delu Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom za leto 2019, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.20. Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 17. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje) 20. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.26. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na donatorski konferenci za pomoč Albaniji 17. februarja 2020 v Bruslju, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.27. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na delovnem srečanju ministrov za notranje zadeve držav članic, ki predsedujejo Svetu Evropske unije v obdobju od julija 2020 do decembra 2021, 17. februarja 2020 v Berlinu, poročevalec: Boštjan Poklukar    

1.28. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med sponzorskimi državami Centra odličnosti za KBRJ obrambo ter Poveljstvom vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo o njihovem specifičnem odnosu do storitev podpore KBRJ obrambe, ki jih zagotavlja center odličnosti, poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.29. Predlog sklepa o potrditvi Okvirnega sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije glede sodelovanja pri trajni preselitvi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.30. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2019 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.31. Seznanitev z GRECO Ad hoc Poročilom za Republiko Slovenijo v zvezi z odreditvijo parlamentarne preiskave za ugotavljanje morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v pravosodnih organih, št. Greco-AdHocRep(2019)3, sprejetim v Strasbourgu med 2. in 6. decembrom 2019, poročevalec: Rudi Medved

1.32. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na Münchenski varnostni konferenci od 14. do 16. februarja 2020, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.33. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 21. in 22. februarja 2020 v Kraljevini Švedski, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.34. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav V4, Zahodnega Balkana ter Slovenije, Hrvaške in Avstrije 27. februarja 2020 v Pragi, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 64. zasedanju Komisije Združenih narodov za status žensk od 9. do 20. marca 2020 v New Yorku, poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.36. Predlog sklepa o stalni delegaciji Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst in sklepa o sprejemu pravno neobvezujoče definicije zanikanja in izkrivljanja dejstev o holokavstu, poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.37. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema, poročevalec: Aleš Šabeder

1.38. Predlog odgovora na sklep Državnega sveta Republike Slovenije ob zaključku posveta z naslovom Znanost o okolju, poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi zapiranjem Dijaškega doma Maribor, poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka zvezi z možnostjo pravične razporeditve financiranja mestnih občin, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z e-pooblastili za dostop do državnih organov, poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo deperiferizacije razvojno ogroženih področij Slovenije, poročevalec: mag. Zoran Poznič    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odpoklicem Slovenske vojske s kriznih žarišč Bližnjega vzhoda in Afganistana, poročevalec: Karl Erjavec

1.44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja, poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zamejskimi Slovenkami in Slovenci po Balkanu, poročevalec: Peter Jožef Česnik    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nalogami upravnikov večstanovanjskih stavb, poročevalec: Simon Zajc

II. LISTA B

2. Predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki - Letna strategija za trajnostno rast za leto 2020

3A. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Evropski zeleni dogovor

3B. Predlog pomoči Slovenije pri zajezitvi koronavirusa v LR Kitajski

3C. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na 56. Münchenski varnostni konferenci 14. in 15. februarja 2020

3Č. Predlog mnenja o Predlogu Državnega sveta za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., za leto 2020, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog določitve povračila stroškov vpisnin in šolnin ter vrtcev in predšolskega izobraževanja posameznim javnim uslužbencem v višjem znesku iz upravičenih razlogov – opredeljenih v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

5.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije, ki se nanaša na vložitev predloga za dopustitev revizije in na vložitev revizije na Vrhovno sodišče Republike Slovenije zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije opr št. II U 33/2018-8 z dne 8. 1. 2020

5.3. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za strateško blago

5.4. Predlog za odvzem statusa javnega dobra na parcelah vse v k. o. 417 Markovci ter za vpis lastninske pravice

5.5. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1320 Drnovo, k. o. 1425 Velika Loka, k. o. 1457 Ždinja vas, k. o. 1723 Vič, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, k. o. 1755 Glince, k. o. 1772 Slape, k. o. 1812 Dedni Dol, k. o. 1927 Blagovica, k. o. 1958 Brezovica, k. o. 1959 Domžale, k. o. 1994 Dobrova, k. o. 2158 Mošnje, k. o. 2175 Jesenice, k. o. 2176 Blejska Dobrava, k. o. 220 Seliči, k. o. 2392 Ajdovščina, k. o. 2594 Ankaran, k. o. 2595 Škofije, k. o. 2638 Podmežaklja, k. o. 2713 Ob železnici, k. o. 397 Hajdina, k. o. 530 Partinje, k. o. 539 Brengova, k. o. 550 Zamarkova, k. o. 551 Močna, k. o. 606 Ranca, k. o. 677 Zgornje Radvanje, k. o. 681 Pobrežje, k. o. 707 Hotinja vas, k. o. 995 Šempeter v Savinjski dolini in k. o. 999 Gorica

5.6. Predlog za vpis lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1455 Bršljin, k. o. 1695 Karlovško predmestje, k. o. 1733 Bizovik, k. o. 1994 Dobrova, k. o. 2560 Hrpelje, k. o. 2604 Bertoki, k. o. 2606 Semedela, 640 Pekel in k. o. 681 Pobrežje

5.7. Predlog za določitev upravljavca na nepremičninah parc. št. 1875 in parc. št. 1878/2 obe k. o. 1700 Ig v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig