Skoči do osrednje vsebine

Velik korak k večji preglednosti porabe proračunskih sredstev

V želji, da bi državni proračun približali državljanom in jim omogočili, da pobliže spoznajo, kaj vse iz državnega proračuna financiramo ter koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja, smo na Ministrstvu za finance v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo razvili interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna, do katerega lahko odslej dostopa širša javnost. Prepričani smo, da je to pomemben korak k večji preglednosti porabe proračunskih sredstev.

Logotip spletne strani

Državni proračun - interaktivni prikaz podatkov | Avtor MF

Na Ministrstvu za finance razpolagamo z veliko količino podatkov, ki podrobneje pojasnjujejo, za katere namene se sredstva državnega proračuna porabljajo in kdo jih porablja. A podatki dobijo pravo vrednost šele, ko jih začnemo primerjati ter predvsem predstavljati na način, ki je ljudem blizu. V zadnjih letih smo obširne in kompleksne proračunske dokumente poskušali državljanom približati na različne načine: z mesečno objavo  podatkov o realizaciji proračuna, s prenovo mesečnega Biltena javnih financ, s pripravo informativnega letaka Proračun za državljane.

Z današnjo objavo spletnega mesta Državni proračun – interaktivni prikaz podatkov gremo še korak dlje. Državni proračun želimo približali še širšemu krogu ljudi in jim omogočiti, da pobliže spoznajo, kaj vse iz državnega proračuna financiramo in koliko denarja država vsako leto nameni za posamezna področja.

Interaktivni grafični prikaz omogoča tekoče spremljanje prihodkov in odhodkov državnega proračuna, vsebuje pa tudi podrobnejše informacije o posameznih projektih, ki jih financiramo ali sofinanciramo iz državnega proračuna. Prikaz uporabniku omogoča podrobnejši vpogled v posamezen segment proračunske porabe, omogoča pa tudi iskanje podatkov glede na regijo, občino in vrednosti projektov.

Prepričani smo, da je novo spletno mesto Državni proračun – interaktivni prikaz podatkov velik in pomemben korak na poti k večji preglednosti porabe proračunskih sredstev. »Odprti in lahko dostopni podatki so trend sodobnih javnih financ. Letvico transparentnosti s tem korakom postavljamo zelo visoko in želimo si, da bosta objava in uporaba spletnega mesta pripomogli k večji učinkovitosti javne porabe,« je ob tem poudarila državna sekretarka mag. Saša Jazbec.

Veseli nas, da je veliko dodano vrednost novega spletnega mesta prepoznal tudi prvi namestnik predsednika Računskega sodišča RS mag. Jorg Kristijan Petrovič, ki je ob njegovi objavi povedal: »S proračuni se ukvarjam že 20 let in nad videnim sem navdušen. Slovenija s tem prikazom vstopa v skupino držav z najvišjo stopnjo proračunske transparentnosti. Poznam kar nekaj prikazov tujih držav, a se pri nobenem ne spominjam, da bi se podatki osveževali dnevno. To je res izjemen dosežek! Upam, da bodo kmalu sledili tudi ZZZS in ZPIZ ter seveda občine.«

Spletno mesto Državni proračun - interaktivni prikaz podatkov je sicer del sistema za pripravo proračuna in analiz (APPrA), katerega razvoj poteka že od leta 2002. Od začetkov, ko je bil razvit za potrebe Ministrstva za finance, se je postopno razvil v širše zasnovan sistem za pripravo državnega ter občinskih proračunov in analiz. Sistem je tesno povezan tudi z enotnim računovodskim sistemom Ministrstva za finance (MFERAC), pri čemer prvi zagotavlja podatke o sprejetih proračunih, drugi pa o njihovi dnevni realizaciji.

Pri razvoju idejne zasnove smo sodelovali z Ministrstvom za javno upravo, ki je zagotovilo tudi dostopnost spletnega mesta širši javnosti. Ministrstvo za javno upravo spodbuja transparentnost delovanja državne uprave ter namenja posebno pozornost dostopnosti podatkovnih zbirk širši javnosti, ki so dostopne preko nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije (OPSI). Portal ima dvojno funkcijo, in sicer predstavlja centralni katalog zbirk podatkov v državi, hkrati pa je enotno spletno mesto za objavo podatkov v strojno berljivih formatih. Zagotavlja brezplačno in enostavno ponovno uporabo odprtih podatkov, tako za neprofitni kot profitni namen. Na portalu OPSI lahko najdete tudi podatke državnega proračuna v obliki, ki je primerna za nadaljnjo obdelavo.

Od danes je spletno mesto Državi proračun – interaktivni prikaz podatkov dostopno na proracun.gov.si. Veseli bomo vašega odziva glede novega prikaza podatkov, saj si želimo tudi s pomočjo vaših pripomb interaktivni prikaz narediti še bolj uporaben in razumljiv. Odzive nam lahko pošljete na elektronski naslov mf.proracun@mf-rs.si. Z morebitnimi dodatnimi in podrobnimi informacijami glede posameznih projektov, ki so prikazani v tretjem sklopu (Projekti), razpolagajo resorna ministrstva oziroma skrbniki posameznih projektov.

  • Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna

    Da bi državni proračun približali širšemu krogu državljanov, smo pripravili interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov o tem za državo pomembnem instrumentu. S klikom na sliko se vam odpre aplikacija za tekoče spremljanje podatkov.