Skoči do osrednje vsebine

Leto 2020 bo mednarodno leto zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter zagotavljanja hrane. Zdrave rastline tudi varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb.

Logotip

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojni organ za varstvo rastlin, bosta s pooblaščenimi izvajalci skozi vse leto ozaveščala širšo javnost o pomenu zdravja rastlin.

Z aktivnostmi v letu 2020 želi MKGP skupaj z UVHVVR seznaniti širšo javnost o pomembnosti ohranjanja zdravih rastlin. Rastline nimajo potnih listov in ne upoštevajo zahtev za priseljevanje in prav zaradi tega je preventiva pred širjenjem takih organizmov mednarodni problem, ki zahteva sodelovanje vseh. V prihajajočem letu bo zato priložnost, da širša javnost bolje spozna, kako pomembno je, da z ohranjanjem zdravih rastlin pomagamo k zmanjševanju lakote, revščine, zaščiti okolja in povečevanju ekonomske razvitost.

Zdrave rastline so vir življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Zdrave rastline varujejo okolje, gozdove, biotsko raznovrstnost ter zmanjšujejo učinke podnebnih sprememb. Rastline proizvajajo kisik za dihanje in večino hrane, ki jo zaužijemo. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane ter tako zvišujejo ceno hrane. Trenutno je zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubljenih do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov. Milijoni ljudi zaradi tega nimajo dovolj hrane, izgube pa resno prizadenejo tudi kmetijstvo, ki je v revnih državah primarni vir zagotavljanja prihodka.

Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih klimatskih razmer širijo na nova področja tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj, ki so se v zadnjem desetletju potrojila. Posledično nove rastlinske bolezni in škodljivci povzročajo veliko škodo domorodnim rastlinam in okolju. Varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci je mnogo bolj učinkovito kot pa ukrepi za njihovo izkoreninjenje, ko se le te enkrat na določenem območju naselijo, njihovo obvladovanje pa zahteva veliko časa in denarja.

Vsi lahko ohranjamo rastline zdrave! Rastlin in semen iz drugih držav nikoli ne smemo prenašati v Slovenijo, saj z njimi lahko prinesemo tudi rastlinske bolezni in škodljivce, ki se lahko naselijo v Sloveniji in povzročijo velike škode. Prevozniki morajo skrbeti, da z ladjami, letali, tovornjaki in vlaki ne vozijo v državo rastlinskih bolezni in škodljivcev. Trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno z upoštevanjem zakonodaje in predpisanih ukrepov. Vlada RS podpira in bo še nadalje podpirala organizacije, ki v državi skrbijo za zdravje rastlin.

Več:

- Projekt ...

- mednarodna stran ...