Skoči do osrednje vsebine

54. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin, Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020 ter sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji. Vlada je na seji tudi ugotovila, da obstaja interes Republike Slovenije za sprejem osebe v državljanstvo Republike Slovenije.

Izjava ministra za javno upravo Rudija Medveda po seji vlade.

Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.

Vlada je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020. Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v letu 2020. V njej sta opredeljeni vsebina in izvedba ukrepa z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja plačil in višino plačil ter podrobnejša izvedbena pravila v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil ter izključitev. V letu 2020 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

Vlada sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji. Vlada bo ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 in ob pripravi proračunov za leta 2022 do leta 2026 za posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 načrtovala sredstva v višini 10 milijonov EUR.

Postopek sprejema Angelike Mlinar v državljanstvo Republike Slovenije poteka v skladu s 13. členom Zakona o državljanstvu (izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov). Vlada je danes ugotovila, da obstaja interes Republike Slovenije za sprejem omenjene osebe v državljanstvo Republike Slovenije. Na podlagi tega mnenja in ob izpolnjevanju ostalih zakonsko določenih pogojev bo v nadaljevanju upravnega postopka Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo o sprejemu osebe v državljanstvo Republike Slovenije.

Posnetek izjave s tolmačenjem v znakovni jezik