Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje na temo presoje vplivov na kulturno dediščino

V četrtek, 7. 11. 2019 je na Ministrstvu za kulturo potekalo izobraževanje na temo presoje vplivov na kulturno dediščino.

Udeleženci v veliki sejni sobi ministrstva

Izobraževanje na temo presoje vplivov na kulturno dediščino | Avtor Ministrstvo za kulturo

1 / 2

Ministrstvo je v začetku letošnjega leta izdalo publikaciji Presoja vplivov na kulturno dediščine – Izhodišča in Presoja vplivov na kulturno dediščino – Priročnik, ki sta bili na izobraževanju tudi predstavljeni.

Predstavljeni so bili teroretična in analitična izhodišča ter pravni okvir področja presoje vplivov programov, planov in načrtov na kulturno dediščino, ter posamezne faze celovite presoje vplivov na okolje in vsebine okoljskega poročila z vidika vpliva na kulturno dediščino. Predstavitve, ki so jih pripravili predavatelji Metka Jug, dr. Aleš Mlakar, Maja Jeglič, Helena Štih in Barbara Mlakar, so dostopne na spletni strani Ministrstva za kulturo. 

Dogodek, ki je bil namenjen strokovnjakom za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine, zaposlenim na občinah, izdelovalcem okoljskih poročil, pripravljavcem in izdelovalcem planov ter drugim deležnikom vključenim v pripravo, presojo in sprejetje planov, je bil izjemno dobro obiskan, kar kaže na veliko zanimanje in potrebo po tovrstnih izobraževanjih. Ministrstvo za kulturo zato načrtuje izvedbo izobraževanj na temo presoje vplivov na kulturno dediščino tudi v prihodnje.