Skoči do osrednje vsebine

Poziv k pravilni oddaji ustrezne vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, da pred oddajo vloge ustrezno uredijo vpis v RKG in da vloge pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko.

Poziv

Agencija je vsem čebelarjem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, posredovala predtiskane obrazce »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«. Izpolnjeno in podpisano vlogo morajo vlagatelji na Agencijo vložiti najkasneje do 28. 10. 2019. Po prejemu prvih vlog Agencija ugotavlja, da mnogo vlagateljev nima ustrezno urejenega statusa v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) in da vloge pošiljajo z navadnimi in ne priporočenimi poštnimi pošiljkami. Agencija zato vlagatelje poziva, da:

  • se vlagatelji (v skladu s tretjo točko 4. člena Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu), vpišejo v RKG v skladu z Zakonom o kmetijstvu. Vlagatelji morajo pred oddajo vloge urediti podatke o svojem kmetijskem gospodarstvu na pristojnih upravnih enotah. Vloge vlagateljev, ki na dan oddaje vloge ne bodo imeli urejenega stanja v RKG, bo Agencija (v skladu z odlokom) morala zavrniti.
  • vlagatelji, ki bodo vlogo poslali po pošti, jo morajo poslati s priporočeno poštno pošiljko. Vlogo lahko (v skladu s tretjo točko 6. člena odloka) oddajo s priporočeno (in ne navadno) poštno pošiljko. Vlogo lahko oddajo tudi osebno v sprejemni pisarni Agencije. Vlagatelji, ki so svojo vlogo že poslali z navadno poštno pošiljko, lahko do 28. 10. 2019 vlogo oddajo ponovno, in sicer kot dopolnitev vloge s priporočeno poštno pošiljko. Dopolnitev vloge lahko oddajo tudi osebno v sprejemni pisarni Agencije v času uradnih ur. Vloge, oddane z navadno poštno pošiljko, bo Agencija (v skladu z odlokom) morala zavrniti.