Skoči do osrednje vsebine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja čebelarje poziva k čimprejšnji oddaji vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019

Vlogo je na Agencijo treba oddati (s priporočeno pošiljko) najkasneje do 28. oktobra 2019.

Vlada Republike Slovenije je potrdila Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019. Agencija je takoj po objavi odloka v Uradnem listu RS (11. 10. 2019) vsem čebelarjem, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena odloka, posredovala predtiskan obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019«. Agencija prejemnike omenjenih obrazcev poziva, naj jih čim prej pregledajo, jih ustrezno izpolnijo in podpišejo ter jih pošljejo Agenciji, najkasneje do 28. 10. 2019.

V primeru, da čebelar od Agencije ni prejel predtiskanega obrazca, pa smatra, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev sredstev, lahko vloži vlogo tudi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije.

Vlogo je treba posredovati na obrazcu s priporočeno pošto na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

ali jo oddati neposredno v sprejemni pisarni Agencije (v času uradnih ur vložišča).