Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je objavila nov razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa, s skupnim proračunom v višini 1,4 milijarde EUR

Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa je podpiranje naložb v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali obnovo in nadgradnjo obstoječe.

Evropska komisija je 16. oktobra 2019 objavila razpis, ki je razdeljen na:

Slovenski prijavitelji morajo popolnih prijave predlogov projektov na pristojni direktorat Ministrstva za infrastrukturo posredovati do 26. januarja 2020. 

Končni rok za oddajo prijave preko spletne aplikacije TENtec je 26. februarja 2020 do 17. ure. 

Prioritete večletnega delovnega programa Višina okvirnega proračuna
Predhodno določeni projekti v jedrnem omrežju 500 milijonov EUR
kohezijska ovojnica: 610 milijonov EUR
Evropski sistem upravljanja železniškega prometa (ERTMS) - podsistemi na vozilu  50 milijonov EUR
Varna in varovana infrastruktura, vključno s parkirišči na cestnem jedrnem omrežju TEN-T 20 milijonov EUR
kohezijska ovojnica: 40 milijonov EUR
Inteligentni prometni sistemi (ITS) za sektor cestnega prometa 20 milijonov EUR
Enotno evropsko nebo – sistem SESAR 20 milijonov EUR
Ukrepi na vozliščih jedrnega omrežja TEN-T, vključno z mestnimi vozlišči (potniški promet) 110 milijonov EUR
Pomorske avtoceste 30 milijonov EUR