Skoči do osrednje vsebine

46. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je sprejela tudi predlog dopolnitve besedila Zakona o letalstvu.

Izjava ministra za finance Andreja Bertonclja, ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek in državnega sekretarja Tilna Božiča po seji vlade.

Vlada je danes potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bomo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenili delo, s čimer krepimo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjamo stabilno gospodarsko okolje ter prispevamo k vzdržni gospodarski rasti. Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Eno od naših vodil pri pripravi sprememb je bilo tudi, da preprečimo negativen učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov minimalne plače.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog zakonodajnih sprememb, ki je v celoti usklajen s socialnimi partnerji in potrjen v okviru Ekonomsko socialnega sveta, zasleduje dva osnovna cilja, in sicer podaljševanje delovne aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varno starost ter posledično izboljšanje socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posebna pozornost je posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru pokojninskega sistema.

Poglavitne spremembe zakonodaje v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zajemajo: zvišanje odmernega odstotka in s tem izboljšanje socialne varnosti prejemnikov najnižje starostne, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja; spodbude za ostajanje v zavarovanju ter zagotavljanje sočasnega prejemanja večjega dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev.

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, in sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem izenačujemo višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 EUR neto.

Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb se za te osebe spreminjajo pogoji pri določitvi trajanja denarnega nadomestila. Tako se prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev predvideva za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let. Prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev pa se predlaga za zavarovance, starejše od 58 let in z zavarovalno dobo več kot 28 let.

Vlada je sprejela predlog dopolnitve besedila Zakona o letalstvu. Z dopolnitvami zakona se v pravnem redu Republike Slovenije omogoči vzpostavitev mednarodnega rednega zračnega prevoza kot obvezna gospodarska javna služba, skladno z določbami Uredbe o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti ter v skladu s Smernicami za razlago Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta – Pravila o lastništvu in nadzoru letalskih prevoznikov EU. To pomeni, da se mednarodni redni zračni prevoz opravlja pod tržnimi pogoji, vzpostavitev gospodarske javne službe za opravljanje posameznih prog pa bi bila mogoča zgolj izjemoma, če se izkaže, da trg ne deluje, Slovenija pa bi ostala brez pomembnih letalskih povezav.

Posnetek s tolmačenjem v znakovni jezik