Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva so ključna za razvoj

Na posvetu o prihodnosti EU z državljani v Grosupljem 18. septembra 2019 smo razpravljali predvsem o evropskih sredstvih in projektih. Pretežno mnenje lokalnih skupnosti je, da morajo v prihodnje sredstva ostati namenjena tudi financiranju osnovne infrastrukture, kot so ceste, vodovod in kanalizacija, in ne le tako imenovanim mehkim vsebinam.

Posveta z državljani v Grosupljem so se poleg ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča, drugih vladnih predstavnikov in župana Grosuplja dr. Petra Verliča, udeležili tudi župani štirih sosednjih občin, ki ustanavljajo skupno občinsko upravo 5G. Razprava je bila zato konkretna. Strinjali so se, da je treba v proces pogajanj oziroma priprav na novo finančno obdobje voditi odprt dialog z različnimi deležniki, tudi z občinami. V lokalni skupnosti imajo namreč občutek, da so premalo slišani in upoštevani. Minister dr. Purič je pojasnil, da sam in njegovi sodelavci sodelujejo in se posvetujejo tako z obema kohezijskima regijama kot občinskimi združenji in posameznimi župani, ker je sodelovanje temelj za uspešno delovanje Slovenije znotraj EU. Izpostavil je dejstvo, da ne evropskih ne državnih sredstev skupaj ni toliko kot je potreb in predlogov na terenu. »Treba bo sprejeti prioritete in poiskati ravnotežje med željami. Ambicije so bistveno večje od sredstev, ki jih lahko pričakujemo v obdobju 2021–2027,« je še poudaril.

Drugi del posveta je bil namenjen razvoju turizma. Občina Grosuplje je uspešna pri črpanju evropskih sredstev, projekti, s katerimi je kandidirala, se vsaj posredno nanašajo tudi na razvoj turizma, na ohranjanje kulturne in naravne dediščine. V razpravi sta predstavnici ministrstva za gospodarstvo, ga. Sibil Klančar, in Slovenske turistične organizacije, ga. Livija Kovač Kostantinovič, dali številne informacije in nasvete, kako razvijati turistične produkte, kje imajo občine možnost kandidirati za sredstva in kako potem ponudbo promovirati. Dodatno je ga. Goranka Krošelj, vodja projektne skupine za priprave Slovenije na predsedovanje Svetu EU, predstavila koncept "košarice mest", ki je priložnost za promocijo lokalnih skupnosti med predsedovanjem.

Poleg izpostavljenih tem so državljani na posvetu predlagali, da naj Evropska komisija kot predlagateljica zakonodaje prednostno poskrbi za varnost in zdravje Evropejcev. Če mora imeti npr. vsako živilo deklaracijo z informacijami, kaj vsebuje, mora enako veljati za druge izdelke, s katerimi prihajamo v stik v svojem življenju. Konkretno so bile omenjene varčne žarnice, ki so jih promovirali kot energetsko učinkovito rešitev, nihče pa nas ni opozoril, da vsebujejo živo srebro. Vodja Predstavništva Evropske komisije, g. Zoran Stančič, je ob tem opozoril na nekaj, kar se pogosto pozablja – da imamo vsi možnost sooblikovati zakonodajo EU, saj Komisija pri pripravi predlogov aktov organizira posvetovanja, bodisi v obliki dogodkov bodisi na temu namenjeni spletni strani. Povedal je, da je slovenska javnost pri tem zelo neodzivna, torej moramo pri tem še precej spremeniti pri sebi.

Ocena razpravljavcev je bila, da je članstvo Slovenije v EU edina možna pot za Slovenijo. Zato pozdravljajo uvajanje državljanske vzgoje v srednje šole, kjer bo več časa posvečenega tudi spoznavanju Evropske unije. Zelo pomembno pa je, da se začne krepiti zavest in evropsko identiteto z ozaveščanjem otrok v vrtcih. Da gre za dobro prakso, dokazuje na primer visoka osveščenost otrok glede ločevanja odpadkov ali pripenjanja z varnostnim pasom med vožnjo.

Posnetek posveta na FB Vlade RS.

Naslednji posvet bo novembra potekal v Ljutomeru

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani na vladni spletni strani.