Skoči do osrednje vsebine

17. september - Svetovni dan varnosti pacientov in razvoja kulture varnosti v zdravstvenih zavodih: »Govorite o varnosti pacientov!«

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je potrdila 17. september kot svetovni dan varnosti pacientov, in sicer 24. maja letos na Generalni skupščini SZO. Kampanja naslavlja vse deležnike v sistemu zdravstvenega varstva in nas vabi, da skupaj sodelujemo pri izboljšanju varnosti pacientov. Cilj svetovnega dneva je povečati globalno ozaveščenost o varnosti pacientov in razumevanju le-te. Letošnja kampanja poteka pod sloganom: "Govorite o varnosti pacientov!"

Kampanji se pridružujemo tudi v Sloveniji. Zavezali smo se, da varnost pacientov priznamo kot ključno zdravstveno nalogo in sprejmemo ukrepe za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. To pomeni, da si bomo prizadevali za povečevanje usklajenih globalnih ukrepov za varnost pacientov, za zmanjševanje preprečljivih varnostnih odklonov, ozaveščanje vodij in zaposlenih v zdravstveni dejavnosti ter javnosti in medijev o ključnih vprašanjih glede varnosti pacientov, razvijanje in preizkušanje novih pobud za izboljšanje varnosti pacientov in podporo pacientom za avtonomen prispevek k lastni varnosti.

Na Ministrstvu za zdravje si okviru Projekta SenSys prizadevamo za razvoj kulture varnosti na vseh ravneh in za vzpostavitev sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost. Poleg tega smo s Projektom Šilih naslovili ključne izzive na področju varnosti pacientov. Obenem pa smo med vsebine strokovnega izpita za zdravstvene delavce in sodelavce dodali tudi temo kakovost in varnost v zdravstvu.

Od 1. septembra letos so pomembno vlogo pri vrednotenju zdravstvenih storitev dobili tudi pacienti. Pacienti lahko preko portala zVem izpolnijo vprašalnik, s katerim ocenijo svoje zadovoljstvo z nekaterim vidiki kakovosti zdravstvene obravnave. Občasno pa izvedemo tudi posebno anketiranje pacientov (PREMs) glede izkušenj z zdravstveno obravnavo.

Na Ministrstvu za zdravje smo v okviru svetovnega dneva varnosti pacientov pozvali izvajalce zdravstvene dejavnosti in izobraževalce za poklice v zdravstveni dejavnosti, da nam preko izpolnjenega vprašalnika sporočijo, na kakšen način si prizadevajo za razvoj kulture varnosti. Na ta način bomo dobili vpogled v že obstoječa prizadevanja za tovrsten razvoj.

Danes, dan pred svetovnim dnevom varnosti pacientov, 16. septembra 2019, poteka srečanje mentorjev pripravnikov za področje kakovosti in varnosti v zdravstvu. Jutri, na svetovni dan varnosti pacientov, pa organiziramo srečanje z dekani visokošolskih zavodov, ki izobražujejo za poklice v zdravstveni dejavnosti. Da bo varno slovensko zdravstvo postalo še bolj varno, so se srečali tudi člani Operativne delovne skupine Projekta SenSys, ki pripravljajo Akcijski načrt za razvoj kulture varnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Akcijski načrt bodo poimenovali z letošnjim sloganom svetovnega dneva varnosti pacientov: "Govorimo o varnosti!"