GOV.SI

Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja uprave – 26. in 27. 11. 2019

26. in 27. novembra 2019 prirejamo strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS.

Na podlagi 3. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom arhiv prireja Strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS.

Termin strokovnega usposabljanja: 26. in 27. 11. 2019

Prijavnico za strokovno usposabljanje pošljite do vključno 19. 11. 2019, v fizični obliki na naslov arhiva ali po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne.

Program usposabljanja:

Program usposabljanja, gradivo za usposabljanje in datum preizkusa bodo objavljeni naknadno. 

Stroški usposabljanja:

  • cena strokovnega usposabljanja je 60 € z DDV in se plača na podlagi računa, izstavljenega po usposabljanju.

Za dodatne informacije o usposabljanju se obrnite na: