Skoči do osrednje vsebine

41. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, prejela poročilo o procesu priprave in sprejemanje celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem ter sprejela sklep, da začne izvajanje postopka repatriacije iz Bolivarske republike Venezuele za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Izjava ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek po seji vlade. | Avtor: Anže Malovrh, STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Predlog novele ureja pogoje za uvedbo enotne vozovnice, brezplačne prevoze za študente invalide, vključitev kategoriziranih športnikov v sistem subvencionirane vozovnice, določitev namenskih sredstev enotne vozovnice in nekatere nujne spremembe za podeljevanje koncesij za izvajanje javnega potniškega prometa.

Vlada je prejela poročilo o procesu priprave in sprejemanje celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Sprejetje načrta je prioriteta, saj predstavlja pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v novi večletni finančni perspektivi. Osrednji cilj Slovenije je namreč do 2030 zagotoviti kakovostno življenje za vse. To je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

Vlada je izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov je namenjena predvsem preprečevanju onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.  V njej so določene zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (nad 200 m3), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom.

Vlada je sprejela sklep, da začne izvajanje postopka repatriacije iz Bolivarske republike Venezuele za osebe, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Vlada se je dne 14. 2. 2019 na predlog Ministrstva za zunanje zadeve seznanila z Informacijo o stališču Republike Slovenije do razmer v Bolivarski republiki Venezueli. Obstoječe razmere v Venezueli predstavljajo hudo gospodarsko in politično krizo, prav tako je zaskrbljujoče stanje človekovih pravic.

Vlada je 11. 4 2019 na predlog Ministrstva za zunanje zadeve namenila humanitarno pomoč v višini 50.000 EUR prebivalstvu v Venezueli zaradi poslabšanja humanitarnih razmer v državi. Ker so tam živeči Slovenci izpostavljeni hudemu pomanjkanju, pritiskom in nevarnostim, so podani pogoji, da Republika Slovenija v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja začne s postopkom repatriacije.

Natančna ocena finančnih posledic bo mogoča šele po znanem številu oseb za repatriacijo, pri čemer bo potrebno upoštevati način nastanitve in posebnosti dodeljevanja denarnih pomoči, ki vplivajo na višino dodeljenega zneska (odvisno npr. od števila družinskih članov, premoženja, prihrankov, zagotovljene oskrbe, od višine dohodkov, …). Do 26. avgusta 2019 so prispele prošnje za skupno  47 oseb.

Izjava po seji vlade

Izjava ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, ministra za okolje in prostor Simona Zajca in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Česnika po seji vlade.