Skoči do osrednje vsebine

Po pol leta državni proračun z dobrimi 200 milijoni evrov presežka

Državni proračun je v prvem polletju letošnjega leta zabeležil 208,2 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 184,2 milijona evrov. Prihodki so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali približno 5,08 milijarde evrov, kar je za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se zvišali za 6,5 % in so znašali približno 4,87 milijarde evrov.

Kup bankovcev za 200 evrov | Avtor: Bigstock

Davčni prihodki so v prvih šestih mesecih znašali skoraj 4,33 milijarde evrov in so se glede na enako obdobje lani zvišali za 4,6 %. Prihodki iz dohodnine so znašali 728,8 milijona evrov in so glede na enako obdobje lani nižji za 1,3 %, kar je predvsem posledica spremembe dohodninske zakonodaje, ki je davčno razbremenila regres za letni dopust. Prilivi od davka od dohodka pravnih oseb so znašali 555,6 milijona evrov in so bili za 22,6 % višji glede na lansko polletje. Rast priliva teh prihodkov pripisujemo višje obračunanim akontacijam ter višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2018. Prihodki iz davka na dodano vrednost so znašali skoraj 1,83 milijarde evrov, kar pomeni zvišanje za 4,2 % glede na enako obdobje lani, kar je v največji posledica gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje.

Odhodki državnega proračuna so v prvem polletju znašali 4,87 milijarde evrov in so bili glede na lani višji za 298,6 milijona evrov. Za 81 milijonov evrov so se glede na lansko primerljivo obdobje znižali odhodki za poplačilo domačih in tujih obresti, znašali so 523,4 milijona evrov, kar je posledica aktivnega upravljanja dolga. Glede na lani so se za 9 % zvišale obveznosti za plače in prispevke, in sicer na 677 milijonov evrov. To povišanje je predvsem posledica napredovanj in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Za 30,5 milijona evrov (9,6 %) so se glede na lani zvišali izdatki za blago in storitve, kar je v največji meri posledica višjih izdatkov za modernizacijo enot Slovenske vojske ter vzdrževanja železniške in cestne infrastrukture.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvem polletju zabeležila približno 9,45 milijarde evrov prihodkov in 9,19 milijarde evrov odhodkov.

Podrobne informacije o realizaciji državnega proračuna in ostalih treh blagajn si lahko preberete v pregledu javnofinančnih gibanj v prilogi.