Skoči do osrednje vsebine

64. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji med drugim potrdila Program sofinanciranja investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 s strani Ministrstva za obrambo ter se seznanila z izvajanjem Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 in sprejela nov Akcijski načrt 2019-2020.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji potrdila Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo za investicije v lokalno javno infrastrukturo v letih 2019 in 2020 v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice, zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. Slovenska vojska v povezavi s koriščenjem večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot je Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško Letališče Cerklje ob Krki, uporablja v večjem obsegu lokalno javno infrastrukturo na teh območjih. Z občinami na teh območjih ima Ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja Slovenska vojska.


Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju Akcijskega načrta na področju prepovedanih drog za obdobje 2017–2018 in sprejela Akcijski načrt na področju prepovedanih drog za obdobje 2019–2020. Akcijski načrt za obdobje 2019-2020 je oblikovan na podlagi široke palete teoretičnega in empiričnega znanja in s ciljem, da se pojav prepovedanih drog v Sloveniji v prihodnjem obdobju bolj sistematično obvladuje in da se naredijo novi potrebni koraki v smeri izboljšanja stanja na tem področju.