Skoči do osrednje vsebine

62. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji med drugim sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019 in Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela noveli Uredb o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravnih nesrečah vetrolom in žled iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki mogočata tudi sanacijo gozdov, ki jih je  poškodovala naravna nesreča vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018. Vrednost razpoložljivih sredstev po novem znaša 3,9 milijona evrov.

Sprejela je tudi Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2019, ki znaša 107,31 evra.

Namen Akcijskega načrta za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 2019-2022, ki ga je na današnji dopisni seji sprejela vlada, pa je predvsem identificirati vrzeli in pomanjkljivosti v veljavni ureditvi postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in kot izbrane ukrepe ponuditi tiste, ki se na podlagi tehtanja različnih možnosti ter poznavanja pravne in politične kulture v državi kažejo kot izvedljivi v obdobju, za katero se akcijski načrt sprejema.