Skoči do osrednje vsebine

Uspešen zaključek druge misije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za oblikovanje inovativnih javnih naročil v Sloveniji

V drugem tednu julija je v Slovenijo prispela skupina strokovnjakov iz OECD in Evropske komisije, da bi nadaljevala s projektom pregleda sistema javnih naročil.

OECD se je v partnerstvu z Evropsko unijo in Vlado Republike Slovenije ter v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo ponovno mudila v Ljubljani na svoji drugi misiji. Cilj slednje je bil izmenjava zbranih ugotovitev, izvedba dodatnih poglobljenih intervjujev in delavnic za nadaljnje raziskovanje sistema javnih naročil v Sloveniji. V misiji je sodelovalo približno 30 predstavnikov državnih in lokalnih institucij, OECD pa je z njimi razpravljala o možnostih za nove in ustvarjalne rešitve. 

"Ta obisk je bil odličen primer uporabe novih in inovativnih pristopov pri reševanju kompleksnih problemov. Z združevanjem raznolike in motivirane skupine posameznikov ter z uporabo inovativnih metod in orodij smo ustvarili vzdušje zaupanja, sodelovanja in ustvarjalnosti, Udeleženci so bili angažirani, iskreni in čutiti je bilo, da so bili zadovoljni, da so del te interaktivne in inovativne delovne skupine. V Pariz smo se vrnili z boljšim razumevanjem celotnega sistema in številnimi idejami, kako ga izboljšati in preoblikovati", je ob zaključku misije dejal Kevin Richman iz OECD.

 OECD je informacije, pridobljene pri prvi misiji, uporabila za oblikovanje delavnice, ki je združila zainteresirane strani v celotnem sistemu javnega naročanja. Udeleženci so pomagali potrditi začetne ugotovitve OECD, poiskati priložnosti v sistemu in soustvariti rešitve, ki bi izboljšal sistem javnega naročanja v Sloveniji.

 »Cilj projekta z OECD je razviti inovativne pristope, ki lahko izboljšajo javna naročila v Sloveniji. Na Ministrstvu za javno upravo menimo, da je projekt pomemben ne le v smislu sistematične ureditve sistema javnih naročil v Sloveniji, temveč tudi za širše evropsko območje, saj je zakonodajni okvir v vseh državah praktično enak. V projekt sistemskega razmišljanja o prenovi sistema javnih naročil so vključene različne interesne skupine, kar kaže, da se ključni delelžniki zavedajo njegovega pomena, hkrati želijo sodelovati v njem in tudi pri sami uvedbi izboljšav«, so ob obisku OECD poudarili na Ministrstvu za javno upravo.

 Projekt podpira Evropska komisija v okviru programa Podporne službe za strukturne reforme – SSRS (Structural Report Support Programme) in temelji na mednarodnem programu OECD 'Sistemski pristopi za izzive v javnem sektorju'.