Skoči do osrednje vsebine

Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi predhodno sprejetih izhodišč za spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so bila obravnavana tudi na Ekonomsko-socialnem svetu, pristopilo k pripravi in usklajevanju sprememb zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in urejanja trga dela.

K reševanju problematike na področju pokojnin in nizke delovne aktivnosti starejših delavcev je MDDSZ pristopilo s predlogom sprememb pokojninske in zakonodaje s področja trga dela. Gre za predloge rešitev, ki odgovarjajo na izzive v luči demografskih trendov (staranje prebivalstva, nizka stopnja delovne aktivnosti starejših), stanja na trgu dela (pomanjkanje delovne sile, preprečevanje zlorab) in socialne varnosti ranljivih skupin (določene kategorije upokojencev, brezposelne osebe in osebe, ki so socialno ogrožene).

Na podlagi opravljenih pogajanj med socialnimi partnerji je bilo oblikovano besedilo sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter obrazložitve le-teh, za katere je bil na ESS dne 12. 7. 2019 sprejet sklep, da so primerne za javno obravnavo.

Predlagane spremembe zakonodaje s področja trga dela in pokojninske zakonodaje so z današnjim dnem v javni razpravi. Morebitne pripombe ali pa predloge izboljšav nam lahko posredujete v času javne razprave, ki bo potekala do 2. 9. 2019.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Kratka informacija o spremembah ZPIZ  

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E)

Kratka informacija o spremembah (ZUTD)