Skoči do osrednje vsebine

38. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021 ter predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Izjava ministra za finance Andreja Bertonclja po seji vlade. | Avtor Tamino Petelinšek, STA

1 / 2

Vlada je na današnji seji sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je v skladu s sprejetim javnofinančnim okvirjem za leto 2020 določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto 2021 pa pri 10,46 milijarde evrov. Vlada proračun pripravlja z mislijo na blaginjo in stabilnost, upoštevala pa bo tudi fiskalno pravilo.

Vlada je poleg razreza proračunskih odhodkov sprejela tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir za pripravo proračunov za prihodnji dve leti. Poleg tega je določila tudi terminski načrt priprave predloga proračunov za leti 2020 in 2021.

Proračunski uporabniki morajo predloge finančnih načrtov pripraviti do 29. avgusta. Vlada jim je ob tem med drugim naložila, da načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh zakonskih obveznosti, da načrtujejo pravice porabe za tiste prevzete obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 oziroma 2021 in da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste investicij, ki predstavljajo največji multiplikator za gospodarsko rast.

Vlada je na današnji seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanje korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji.

Vlada meni, da bo zakonodajalec z zagotovitvijo ustreznejšega normativnega okvira prispeval k učinkovitejšemu boju proti korupciji ter s tem spodbudil tudi KPK, da še učinkoviteje pristopi k izvajanju svojih nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije.

Izjava po seji vlade

Izjava ministra za finance Andreja Bertonclja in ministrice za pravosodje Andreje Katič po seji vlade.