Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.2. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober), Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske,  Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena "VAJA POSTOJNA 2019", Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.5. Predlog soglasja k pobudi Občine Mirna Peč za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.6. Peto poročilo Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.7. Peto poročilo o delu medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje in spremembe Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.9. Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 za obdobje 2015–2017, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    

1.10. Poročilo Vlade Republike Slovenije in Državnega odvetništva Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove Zakona o državnem odvetništvu, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.11. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena in 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič 

1.12. Predlog mnenja o Zahtevi Občine Tolmin za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalec: Aleš Šabeder  

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, 9. julija 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 8. julija 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem svetu ministrov za okolje 11. in 12. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Simon Zajc

1.17. Informacija o udeležbi ministra za zdravje na srečanju trojke predsedstev Svetu Evropske unije za področje zdravja 11. julija 2019 v Berlinu, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.18. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Argentinske republike o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: Karl Erjavec  

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o izvajanju podpore države gostiteljice pri skupnem usposabljanju zračno-kopenskih sil na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec

1.20. Informacija o nameravanem podpisu notifikacijskega pisma za sodelovanje Republike Slovenije v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj, Poročevalec: Karl Erjavec

1.21. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Vrhu Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 8. in 9. julija v Sarajevu in Izhodišča za udeležbo mag. Dobrana Božiča, državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, na ministrskem zasedanju udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 7. in 8. julija 2019 v Sarajevu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.22. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette 11. in 12. julija 2019 v Valletti, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.23. Informacija o načrtovanem srečanju državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek z delegacijo predstavnikov Onkološkega centra "Léon Bérard" iz Lyona (Francija) 12. julij 2019 v Ljubljani, Poročevalec: Aleš Šabeder   

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo migrantske problematike, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sanacijo slovenskih bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s poslovanjem Ljubljanske banke, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delom samostojnih podjetnikov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s stanjem na področju domačih in umetnostnih obrti v Sloveniji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s propadanjem obrti in podjetništva pri menjavi generacij, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z bilateralnim dogovarjanjem s Hrvaško glede odlagališča radioaktivnih odpadkov jedrske elektrarne Krško, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z varčevanjem za dodatno pokojnino,  Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi z možnostjo odpiranja novih delovnih mest v občini Osilnica, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delom varnostnikov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s »popoldanskim s. p.«, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pobudo treh morij, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s hrvaško evropsko poslanko in odgovornostjo Republike Hrvaške za ravnanja Neodvisne države Hrvaške, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izjavami in dejanji Ricka Perryja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z NIOSB, Poročevalec: Aleš Šabeder

1.42. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev Odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Primoža Siterja v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.44. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Francija Goloba v zvezi z možnostjo opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   

1.45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z ukinitvijo poštnih poslovalnic, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načrtovanjem družbeno-prostorskega razvoja, Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog določitve razreza proračunskih izdatkov za pripravo Predloga državnega proračuna za leti 2020 in 2021, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru – skrajšani postopek    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih – skrajšani postopek    Gradivo

3A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – prva obravnava    Gradivo

3B. Predlog soglasja Dijaškemu domu Lizike Jančar Maribor za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Celovita energetska sanacija objekta Dijaški dom Lizike Jančar Maribor«    Gradivo

3Č. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in pojasnila razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v Osnutku revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja Proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2018

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4.3. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

4.4. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

4.5. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

4.6. Predlog prenehanja funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

4.7. Predlog za imenovanje članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev

4.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana

4.11. Predlog ustanovitve delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe

4.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje

4.13. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za izvedbo pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov

4.14. Predlog razrešitve in imenovanja članov in njihovih namestnikov v Komisiji za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov

4.15. Predlog imenovanja članov spravne komisije, arbitra in namestnika arbitra Sodišča Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za spravo in arbitražo

4.16. Predlog razrešitve dosedanjega člana in imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

4.17. Predlog imenovanja članov Sveta za znanost in tehnologijo

4.18. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Zavoda za gradbeništvo Slovenije

4.19. Predlog mnenja o podelitvi Velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za Republiko Avstrijo slovenskemu državljanu

4.20. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor

4.21. Predlog odvzema statusa javno dobro na nepremičnini parc. v k. o. 1718 Dvorska vas

4.22. Predlog odvzema statusa javno dobro na zemljiščih v k. o. 1696 Rudnik, v k. o. 641 Dragučova in v k. o. 2605 Koper

4.23. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje 4.24. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje