Ugrás a tartalomra

Választások és népszavazások

Minden 18. életévét betöltött szlovén állampolgárnak joga van ahhoz, hogy választhasson és választható legyen, társadalmi hovatartozástól, etnikai vagy faji származástól, gazdasági helyzetüktől függetlenül vagy egyéb hovatartozásra való tekintet nélkül. A választópolgárok szabadon választhatnak a különböző jelöltek, illetve politikai pártok között, vagy élhetnek azzal a jogukkal, hogy nem szavaznak.

A választójog

A választójog az alapvető politikai jogok közé tartozik. A szlovén állampolgárok megválaszthatják a köztársasági elnököt, az országgyűlési képviselőket, és az Európai Parlament tagjait, valamint a polgármestereket és a községi tanácsok tagjait. A polgárok a közvetlen demokrácia más formáin keresztül is részt vehetnek a hatalom gyakorlásában, ezek közé tartoznak a különböző népszavazások, a civil kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés.

Az olasz és a magyar nemzeti közösségek tagjainak választójogát a törvény külön szabályozza, mivel csak e közösségek tagjai választhatják meg tagjaik közül az olasz, illetve a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjét, és megválaszthatóak az olasz, illetve a magyar nemzeti közösség országgyűlési képviselőjeként.

Szlovéniában kettős választójogi nyilvántartás létezik. A választójogról az állandó lakosok nyilvántartásában állandó nyilvántartást vezetnek, az időszakos nyilvántartást pedig a választási névjegyzékekben vezetik, amelyeket az adott választás alkalmával állítanak össze.

A választópolgárok szavazatukat többféleképpen is leadhatják

A választópolgárok általában az állandó lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben adják le szavazatukat. Néha azonban ez nem lehetséges, ezért más módon is le lehet adni a szavazatot. A választásra jogosult polgárok, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, szavazhatnak levélben Szlovéniában, külföldön, szavazatukat leadhatják otthonról, külföldi konzulátuson vagy állandó jelleggel külföldön élő választópolgárként szlovéniai szavazóhelyiségben.

Politikai egyesülési jog

A polgárok politikai céljaikat politikai pártokhoz való csatlakozással is megvalósíthatják. A pártok programokat fogadnak el, és jelölteket állítanak az országgyűlési választásokra, köztársaságelnök- választásokra és a helyi önkormányzati választásokra. Pártot legalább 200 nagykorú szlovén állampolgára alapíthat, akik aláírják a pártalapításról szóló nyilatkozatot. A politikai párt nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a meghatalmazottjuk nyújtja be a Belügyminisztériumhoz. Szlovéniában az arányos választási rendszert alkalmazzuk, és azok a pártok, amelyek a választásokon a szavazatok legalább négy százalékát elnyerik, bekerülnek a parlamentbe. Az országgyűlésben 90 képviselői hely van.