Ugrás a tartalomra

Az európai parlamenti választásokon az EU tagállamainak polgárai választják meg azt a 705 képviselőt, aki a következő ötéves ciklusban európai szinten képviseli majd érdekeinket. Az Európai Parlamentben nyolc szlovén képviselő van.
Prazna polkrožna velika dvorana Evropskega parlamenta.

A fénykép szerzője: kparis - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Ötéves mandátumuk alatt a szlovén európai parlamenti képviselők más uniós országok képviselőivel együtt olyan döntéseket hoznak, amelyek fontos következményekkel járnak Szlovénia és állampolgárai számára. Az Európai Parlament képviselők választják meg ugyanis az Európai Bizottság elnökét, új uniós jogszabályokat alkotnak és fogadnak el, döntenek az EU költségvetéséről, szavaznak az új kereskedelmi megállapodásokról, és vizsgálatokat indítanak konkrét kérdésekben. Ők azok, akiknek cselekedniük kellene, amikor a polgárok petíciókat küldenek nekik. Az európai parlamenti képviselők alakítják politikai és társadalmi menetrendünket, valamint gondoskodnak az Európai Unióról szóló szerződés értékeinek tiszteletben tartásáról. Az európai parlamenti választásokkal az elkövetkező öt év európai politikájának irányát határozzuk meg közösen olyan eltérő területeken, mint a nemzetközi kereskedelem, a biztonság, a fogyasztóvédelem, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a gazdaság.

Európai Parlament - az EU egyetlen közvetlenül választott testülete

Az Európai Unió tagállamaként Szlovéniának joga és kötelessége részt venni az EU valamennyi testületében, de az Európai Parlamentben való részvétel különbözik a többi uniós testületben való részvételtől, mivel az Európai Parlament az egyetlen közvetlen választások útján létrehozott uniós testület.

A mandátumok elosztásáról európai szerződések rendelkeznek. Figyelembe veszik az országok lakosságának számát, bár a kisebb országoknak több hely jut, mint amennyit a szigorúan vett arányosság diktálna. A Lisszaboni Szerződés értelmében Szlovénia nyolc képviselői hellyel rendelkezik az Európai Parlamentben. A szlovéniai képviselőket közvetlenül, az általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazással választják meg ötéves időtartamra.

Választójog

Minden szlovén állampolgár, aki az országgyűlési választásokon választójoggal rendelkezik, szavazásra jogosult, és választható az európai parlamenti választásokon. EU-tagállam, Szlovéniában állandó tartózkodási engedéllyel, és bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező állampolgára a Szlovén Köztársaságban, is jogosult szavazni és megválasztható európai parlamenti képviselőnek. A feltétel az, hogy a szavazás napján betöltötte a 18. életévét, nem fosztották meg a választójogától, és szerepel a választói névjegyzékben.

A szlovén állampolgárok választójoga és az uniós polgárok választójoga teljesen egyenértékű, és mind az aktív, mind a passzív választójogra kiterjed.

Az uniós tagállamok állampolgárait tájékoztatjuk a szlovéniai választásokon való aktív és passzív választójog gyakorlásának feltételeiről és részletes szabályairól.

Jelölés

A jelölteket a politikai pártok és a választók állíthatják. A jelöltek listáján legfeljebb annyi jelölt szerepelhet, ahány képviselői hely megilleti Szlovéniát. A jelöltlistán mindkét nemnek legalább 40 %-kal kell képviseltetnie magát. A teljes jelölési eljárás az Országos Választási Bizottság előtt zajlik.

Míg a választásokon elsősorban a nemzeti politikai pártok versengenek a szavazatokért, az európai parlamenti képviselők többsége, megválasztását követően, nemzetek feletti politikai csoportokhoz csatlakozik. Az európai szintű politikai pártok nemzeti pártokból és magánszemélyekből állnak, és több tagállamban is képviseltetik magukat. Az Európai Parlamentben képviselőcsoportokba szerveződnek, amelyek hasonlóan gondolkodó pártokból állnak. A szlovén jogszabályok ezért lehetővé teszik, hogy a nemzeti politikai pártok és az európai szintű politikai pártok közötti politikai kapcsolatokat a szavazólapokon és az európai parlamenti választások választási kampányában feltüntessék.

Választókerületek

A Szlovén Köztársaság területe egyetlen választási kerület.

A választási eredmény megállapítása

A választási rendszer arányos, preferenciális listás szavazással. A képviselői helyeket nem a jelöltlistán szereplő sorrend szerint osztják el, hanem minden listáról a legtöbb preferenciaszavazatot kapott jelöltet választják meg. Az egyes jelöltekre leadott preferenciális szavazatokat akkor kell figyelembe venni, ha az egyes jelöltekre leadott elsőbbségi szavazatok száma meghaladja a listára leadott összes szavazat és a listán szereplő jelöltek számának kétszerese hányadosát. Ha e szabály értelmében a megválasztott jelöltek száma nem egyezik meg az egyes listáknak jutó mandátumok számával, akkor a jelölteket az adott listán fennmaradó képviselői helyekre a jelöltlistán való megjelenésük sorrendjében kell megválasztani.

A választások megszervezése

Az országgyűlési választásokra vonatkozó törvény rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a szavazóhelyiségek szervezettségére és az ott zajló munkára, a szavazásra és a szavazás eredményének megállapítására, kivéve, ha a Szlovén Köztársaság európai parlamenti képviselőinek választásáról szóló törvény másként rendelkezik.

A választópolgárok választhatnak a szavazási módszerek és a szavazás alternatív időpontjai közül. Szlovéniában szavazhatnak rendes szavazóhelyiségben, az állandó lakóhelyükön kívüli úgynevezett OMNIA szavazóhelyiségekben, levélben, a külföldi diplomáciai és konzuli képviseleteken, valamint betegség esetén otthonról. Lehetőség van arra is, hogy a szavazataikat korábban leadják a választópolgárok.

A választójog védelme

Az Országgyűlés erősíti meg az országgyűlési képviselők megválasztását. Az Országgyűlés határozata ellen a Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságához lehet fellebbezni.

A Szlovén Köztársaság európai parlamenti képviselőinek választásáról szóló törvény (ZVPEP) és Az országgyűlési választásokról szóló törvény (ZVDZ) értelmében az Országos Választási Bizottság gondoskodik a választások törvényességéről és a fent említett törvények választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseinek egységes alkalmazásáról, koordinálja a választási kerületek választási bizottságok és a körzeti választási bizottságok munkáját, és kötelező utasításokat ad számukra a ZVDZ végrehajtására vonatkozóan, valamint munkájukat felügyeli, előírja a ZVDZ végrehajtására vonatkozó nyomtatványokat, továbbá ellátja a ZVDZ 37. cikkében meghatározott egyéb feladatokat.

Jogszabályok

Az Európai Parlament szlovéniai képviselőinek megválasztását a Szlovén Köztársaság európai parlamenti képviselőinek megválasztásáról szóló törvény (ZVPEP) szabályozza (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 40/04. szám - hivatalosan egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 41/07. szám - ZVRK, 109/09, 9/14 és 59/17).