Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Osrednji del Sektorja za sprejem in oskrbo je Azilni dom v Ljubljani z dvema izpostavama, kjer zagotavljamo potrebno oskrbo in nastanitev posameznikov, ki ob prihodu v Slovenijo zaprosijo za mednarodno zaščito. Vsem nastanjenim nudimo psihosocialno oskrbo in skrbimo za zagotavljanje ostalih pravic, določenih v veljavni zakonodaji.

Poseben poudarek posvečamo ranljivim kategorijam, za katere pripravljamo posebne programe. Mladoletnikom brez spremstva zagotavljamo nastanitev. Pri svojem delu sodelujemo s številnimi nevladnimi organizacijami, ki izvajajo programe, namenjene dodatni psihosocialni podpori in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Teme

  • Sprejem, oskrba in nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito

    Prosilci za mednarodno zaščito so osebe, ki so državljani tretje države ali osebe brez državljanstva in ki so v Republiki Sloveniji podali prošnjo za mednarodno zaščito. Zagotavljamo jim materialno oskrbo in izvajamo psihosocialno oskrbo, preko katere jim pomagamo tudi pri uresničevanju njihovih pravic in dolžnosti v Republiki Sloveniji. Pravice uveljavljajo z izkaznico prosilca.