Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za energetsko prenovo v Mariboru, Ljubljani in na Ptuju

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrih 800 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija stavbe Prometna šola Maribor« in 344 tisoč evrov za projekt »Energetska sanacija Upravne stavbe CŠOD in OE Štrk«.

Prometna šola Maribor bo v okviru projekta izvedla prenovo in adaptacijo celotnega objekta. Natančneje, naredili bodo toplotno izolacijo ovoja stavbe, tal podstrešja in streh, poleg tega pa bodo zamenjali okna, vrata in razsvetljavo ter namestili termostatske glave in ventile na vseh ogrevalnih telesih. Vzpostavili bodo tudi centralno nadzorni sistem in vgradili merilni sistem, poleg tega pa bodo sanirali še ogrevalni sistem. Z izvedenimi ukrepi bo predvidoma prenovljenih 8.987 kvadratnih metrov neto tlorisne površine. Za projekt v višini 2.246.444,08 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 802.011,92 evrov.

Energetsko sanacijo stavb bodo s pomočjo evropskih sredstev izvedli tudi v Ljubljani in na Ptuju, in sicer bo Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) v upravni stavbi centra v prestolnici in v Domu Štrk na Ptuju (OE Štrk) izvedel toplotno izolacijo zunanjih sten, stropa proti neogrevanemu podstrešju in strehe, zamenjal pa bo tudi okna in vrata. Poleg tega bo v omenjenih stavbah izvedel prezračevanje, vgradil termostatske glave, ventile in merilni sistem ter prenovil razsvetljavo in ogrevalni sistem. S tem bo zmanjšal porabo energije in posledično znižal tekoče obratovalne stroške. Za projekt v višini 1.150.479,17 evrov bo Kohezijski sklad prispeval 344.048,14 evrov.