GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Protokolu Republike Slovenije opravljamo strokovna, organizacijska in logistična opravila pri izvedbi protokolarnih dogodkov na najvišji državni ravni v Sloveniji in tujini. Med take dogodke spadajo predvsem obiski visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji, obiski visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, predaje poverilnih pisem veleposlanikov predsedniku republike, slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije in državne proslave. Organiziramo in izvajamo tudi slovesnosti pri podpisih meddržavnih listin, slovesnosti ob izrekanju priseg, državne žalne slovesnosti, državne pogrebe ter polaganje vencev ob različnih priložnostih, sprejeme, ki jih gostijo visoki predstavniki Republike Slovenije, ter druge prireditve državnega pomena.

Vodstvo

Organizacijski enoti