Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud
Maksimiljana Polak

Avtor: Žan Kolman / UKOM

Rojena leta 1968. Vodstvene izkušnje je pridobila v družbi GEN-I, kjer se je zaposlila leta 2013 ter vodila poslovno administracijo družbe in skupine GEN-I. Uspešno je izvedla reorganizacijo ter z njo združila posamezne oddelke poslovne administracije, ravnanja z gradivi in vzdrževanja v centralno službo za podporo celotni skupini GEN-I. Za svoje delo ter uresničevanje temeljnih kompetenc in organizacijske kulture je bila leta 2015 imenovana za GEN-I-alko za področje korporativnih dejavnosti. Sodelovala je pri prenovi intranetne strani za zaposlene ter skrbela za kakovostno komunikacijo z zaposlenimi in med njimi. Zaposlena je bila tudi kot svetovalka uprave GEN-I, kjer je delovala kot koordinatorica pri pripravi in izvedbi dogodkov, sodelovala v uredništvu na področju internega komuniciranja ter nudila strokovno pomoč pri prenovah oziroma vzpostavitvi procesov v operativnih službah družbe. Sodelovala je v različnih projektih (mentorstvo, timsko delo, interna predavanja) in delavnicah za prenos znanja in vrednot na širši krog zaposlenih.

V letih od 2004 do 2012 je opravljala delo poslovne sekretarke za poslovodstvo družbe HSE, v letih od 2010 do 2012 pa za poslovodstvo družbe TEŠ. Ves ta čas je opravljala tudi delo sekretarke nadzornega sveta družbe HSE in v manjšem delu družbe TEŠ. Leta 2013 je v družbi TEŠ po opravljenem izpitu za notranjo presojevalko standardov zasedla mesto tehnice sistemov vodenja kakovosti.

Delovanje političnega sistema je najprej spoznavala v letih od 1993 do 2001, ko je bila zaposlena v državnem zboru; med drugim kot referentka parlamentarnega odbora za finance in kreditno-monetarno politiko. Nato pa tudi v letih od 2001 do 2004, ko je bila poslovna sekretarka ministra za okolje, prostor in energijo ter vršilka dolžnosti vodje njegovega kabineta.

Svojo karierno pot je začela v gospodarstvu, in sicer kot komercialistka v zunanji trgovini v podjetju Metalka Commerce.