Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Glavni pisarni evidentiramo in usmerjamo prispele dokumente v ustrezne dokumentne zbirke. Ob tem pregledujemo in zavračamo prispelo navadno in elektronsko pošto, če ni poslana v skladu z veljavnimi predpisi, ter klasificiramo dokumente in skrbimo za popolnost dokumentnih zbirk.

Poleg zgoraj navedenih nalog:

  • sprejemamo, skeniramo, signiramo in odpravljamo gradiva ter razmnožujemo dokumentarno gradivo;
  • pripravljamo dokumentarno gradivo za mikrofilm in izvajamo druge naloge, ki se nanašajo na nadaljnjo mikrofilmsko obdelavo gradiv;
  • prevažamo in prenašamo pošto, spise in druga gradiva, denar in drug material;
  • pripravljamo in arhiviramo elektronsko gradivo ter vodimo ustrezno evidenco;
  • opravljamo naloge prevzemanja, hranjenja, vzdrževanja, strokovne obdelave (urejanje, popisovanje, izdelava pripomočkov za uporabo gradiva) in uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva v stalni zbirki, naloge odbiranja arhivskega gradiva po navodilih Arhiva Republike Slovenije, izločanje gradiva, ki mu je potekel rok hrambe;
  • vodimo evidence o dokumentih (ki vsebujejo tudi osebne podatke in podatke s stopnjo tajnosti) na različnih nosilcih zapisa (papir, mikrofilm, e-zapis);
  • na zahtevo zaposlenih iščemo, digitaliziramo in pošiljamo arhivirane dokumente, ki so preslikani na mikrofilm in niso neposredno dostopni v informacijskem sistemu Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije;
  • pripravljamo elektronsko dokumentarno gradivo za arhiviranje in arhiviramo elektronsko gradivo;
  • razmnožujemo dokumentarno in arhivsko gradivo.