Skoči do osrednje vsebine

Generalni sekretariat vlade

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije skrbi predvsem za izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles, spremlja izvajanja odločitev, ki jih je sprejela vlada, ter obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji bile naložene. Poleg tega je njegova naloga sodelovanje pri delu z državnim zborom in sodelovanje s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih za oblikovanje stališč vlade in njenih delovnih teles, organizacija in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade, ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, za katere je pristojen generalni sekretar vlade.

  • Vladna gradiva v obravnavi

    Vladna gradiva v obravnavi so gradiva, ki čakajo na obravnavo na vladi. Pripravljajo jih ministrstva in vladne službe. V vladnem informacijskem sistemu so objavljena zato, da se pred obravnavo na seji vlade pridobijo morebitne pripombe ali predlogi drugih ministrstev in vladnih služb.

  • Prevajalske storitve

    V Sektorju za prevajanje izvajamo med drugim tudi dnevno in projektno naravnano pisno prevajanje pravnih aktov in strokovnih gradiv iz slovenskega v tuje jezike in obratno ter konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje dvostranskih pogovorov, mednarodnih konferenc, seminarjev in delavnic.