Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor za splošne zadeve in IT podporo opravlja strokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo dokumentov delovnega področja urada. Opravlja naloge, povezane z organizacijskimi, finančno-računovodskimi, kadrovskimi, tehničnimi in podobnimi zadevami, vodi dokumentarno gradivo in sodeluje pri nabavi, načrtovanju in razporejanju opreme ter sredstev, potrebnih za izvajanje delovnih procesov.

Pripravlja poslovne analize, nadzoruje stroške, vodi evidenco podpisanih pogodb in sestavlja poročila. Komunicira s strankami in poslovnimi partnerji. Sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve. Skrbi za pretok informacij in usklajevanje dela na vseh stopnjah.

Upravlja notranje omrežje urada, ki upošteva višje varnostne standarde. Skrbi za sistem video nadzora in sitem varnostnega ključarja. Prav tako izvaja administracijo aplikacij, administracijo strežnikov, administracijo podatkovnih baz, pripravo in konfiguracijo delovnih postaj, vzdrževanje komunikacijskih omrežij Egmont Secure Web in FIU.net, tehnično pomoč uporabnikom ter sodeluje pri pripravi tehničnih specifikacij za izvedbo javnih naročil s področja informacijske tehnologije.