GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za mednarodno sodelovanje izmenjujemo podatke s tujimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Sodelujemo tudi v odborih mednarodnih teles (Evropska unija, Svet Evrope), ki se ukvarjajo s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma, pri ocenjevanju Slovenije s strani odbora MONEYVAL (Odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje učinkovitosti ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma), ter pri pripravi in implementaciji akcijskih načrtov.