Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za pravne zadeve pripravljamo in usklajujemo predpise s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Pripravljamo tudi smernice za posamezne skupine zavezancev, pri katerih je urad edini nadzorni organ, in sodelujemo z drugimi nadzornimi organi pri pripravi smernic za skupine zavezancev pod njihovim primarnim nadzorom.

V sektorju pripravljamo tudi mnenja in stališča v zvezi z izvajanjem predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter vodimo prekrškovne postopke v določenih zadevah. 

Splošno o preprečevanju pranja denarja

  • Preprečevanje pranja denarja

    Denar oziroma premoženje, ki je pridobljeno s storitvijo kaznivih dejanj (na primeri davčna zatajitev, zloraba položaja, goljufija, ponarejanje listin) je "umazan denar".