GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za preventivo in nadzor pripravljamo in usklajujemo predpise s področja preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Pripravljamo tudi smernice za posamezne kategorije zavezancev, pri katerih je urad edini nadzorni organ ter sodelujemo z drugimi nadzornimi organi pri pripravi smernic za kategorije zavezancev pod njihovim primarnim nadzorom. V sektorju pripravljamo tudi mnenja in stališča v zvezi z izvajanjem predpisov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter sodelujemo pri izobraževanju in strokovnem usposabljanju. V okviru sektorja izvajamo tudi inšpekcijsko nadzorstvo pri zavezancih, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.