GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za fizikalna merjenja v skladu z Zakonom o meroslovju izvajamo predvsem naloge s področja zagotavljanja merilne sledljivosti in ugotavljanja skladnosti meril.

Naše podrobnejše naloge so:

  • delovanje kot nacionalni meroslovni laboratorij na področju fizikalnih veličin masa in prostornina,
  • ugotavljanje skladnosti zakonskih meril, kalibriranje in preskušanje meril, preskušanje programske opreme v merilih,
  • vodenje sistema imenovanih oseb za izvajanje overitev meril in nadzor nad njim,
  • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela sektorja,
  • podpora izvajanju nalog meroslovnega inšpekcijskega nadzora,
  • razvoj in vzdrževanje zbirke MIRS-INFO.