Skoči do osrednje vsebine

V uradu za preventivo, usposabljanje in načrtovanje pripravljamo zakonske ter podzakonske akte s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom ter varstva pred utopitvami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Urad sodeluje pri mednarodnih in dvostranskih dejavnostih uprave, organizira dogodke, določa in izvaja programe usposabljanja s področja zaščite, reševanja in pomoči na državni ter mednarodni ravni, opravlja upravne, strokovne ter razvojne naloge na področju varstva pred požarom, varstva pred utopitvami, pripravlja podlage za načrtovanje izvajanja zaščitnih ukrepov in sodeluje pri pripravi prostorskih načrtov. Pripravlja tudi državne ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocene tveganj, državne načrta zaščite in reševanja, obrambne dokumenta za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Načrtuje in organizira usposabljanje strokovne javnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje zaščitnih ukrepov. V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu ter njegovih enotah usmerja, usklajuje in izvaja usposabljanje kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Gasilska šola pa izvaja usposabljanje gasilcev.

Delo urada je organizirano v Sektorju za preventivo in načrtovanje, Sektorju za organizacijo ter izvedbo usposabljanj in Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

Notranje organizacijske enote urada za preventivo, usposabljanje in načrtovanje