Skoči do osrednje vsebine

Delo Sektorja za mednarodne zadeve vključuje aktivnosti in naloge na področju veterinarstva, varstva rastlin in varne hrane na vseh ravneh mednarodnega sodelovanja – tako v okviru Evropske unije (EU) kot dvostranskega, regionalnega in večstranskega sodelovanja.

Delujemo za podporo razvoju sektorjev, zlasti za:

 • zagotavljanje nemotenega prometa in trgovanja z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi ter krmo, tako na skupnem trgu EU kot v mednarodni trgovini;
 • sodelovanje pri sprejemanju področne zakonodaje;
 • zagotavljanje sledljivosti pošiljk in s tem varovanje pred prenosom bolezni ljudi ali živali in rastlinskih škodljivih organizmov;
 • zagotavljanje ustrezne dokumentacije za trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi in njihov izvoz;
 • ozaveščanje deležnikov (panožna združenja) o novih pogojih trgovanja, uvoza in izvoza;
 • komuniciranje s pristojnimi organi v tretjih državah za uskladitev pogojev za izvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
 • obveščanje in ozaveščanje deležnikov o novih pogojih za uvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
 • dostop gospodarstva na tretje trge za blago rastlinskega in živalskega izvora.

Področja in teme

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov