Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Delo Sektorja za mednarodne zadeve vključuje aktivnosti in naloge na področju veterinarstva, varstva rastlin in varne hrane na vseh ravneh mednarodnega sodelovanja – tako v okviru Evropske unije kot dvostranskega, regionalnega in večstranskega sodelovanja.

 

Delujemo za podporo razvoju sektorjev, zlasti za:

  • zagotavljanje nemotenega prometa in trgovanja z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi ter krmo, tako na skupnem trgu EU kot v mednarodni trgovini;
  • sodelovanje pri sprejemanju področne zakonodaje;
  • zagotavljanje sledljivosti pošiljk in s tem varovanje pred prenosom bolezni ljudi ali živali in rastlinskih škodljivih organizmov;
  • zagotavljanje ustrezne dokumentacije za trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi in njihov izvoz;
  • ozaveščanje deležnikov (panožna združenja) o novih pogojih trgovanja, uvoza in izvoza;
  • komuniciranje s pristojnimi organi v tretjih državah za uskladitev pogojev za izvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
  • obveščanje in ozaveščanje deležnikov o novih pogojih za uvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
  • dostop gospodarstva na tretje trge za blago rastlinskega in živalskega izvora.