Skoči do osrednje vsebine

Delo Sektorja za mednarodne zadeve vključuje aktivnosti in naloge na področju veterinarstva, varstva rastlin in varne hrane na vseh ravneh mednarodnega sodelovanja – tako v okviru Evropske unije kot dvostranskega, regionalnega in večstranskega sodelovanja.

 

Delujemo za podporo razvoju sektorjev, zlasti za:

  • zagotavljanje nemotenega prometa in trgovanja z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi ter krmo, tako na skupnem trgu EU kot v mednarodni trgovini;
  • sodelovanje pri sprejemanju področne zakonodaje;
  • zagotavljanje sledljivosti pošiljk in s tem varovanje pred prenosom bolezni ljudi ali živali in rastlinskih škodljivih organizmov;
  • zagotavljanje ustrezne dokumentacije za trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi in njihov izvoz;
  • ozaveščanje deležnikov (panožna združenja) o novih pogojih trgovanja, uvoza in izvoza;
  • komuniciranje s pristojnimi organi v tretjih državah za uskladitev pogojev za izvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
  • obveščanje in ozaveščanje deležnikov o novih pogojih za uvoz živali, rastlin, rastlinskih in živalskih proizvodov;
  • dostop gospodarstva na tretje trge za blago rastlinskega in živalskega izvora.