Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za spremljanje obratovanja vodimo upravne postopke s področja jedrske varnosti, pripravljamo predpise, praktične smernice s področja jedrske varnosti, pregledujemo in pripravljamo ocene sprememb v jedrskih objektih ter zbiramo in analiziramo obratovalne izkušnje domačih jedrskih objektov.

Poleg tega delamo na posebnih strokovnih področjih (medobratovalni pregledi, regulacija in instrumentacija, električno napajanje, požarna varnost), sodelujemo pri izdelavi strokovnih podlag, pri pripravi mednarodnih konvencij in priporočil, skrbimo za prenos predpisov Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), držav Evropske unije in Združenih držav Amerike v notranji pravni sistem, sodelujemo in usklajujemo delo ter vodenje izdelave programskih nalog za delo pooblaščenih organizacij, pripravljamo poročila o obratovalni varnosti, usklajujemo in pripravljamo letno poročilo, usklajujemo sistem MAAE PRIS (angleško Power Reactor Information System) ter zbiramo in analiziramo varnostne kazalnike.