Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Oddelku za analize in dovoljenja pripravljamo varnostne analize, sodelujemo s pooblaščenimi organizacijami na tem področju, izdelujemo strokovne utemeljitve za odločanje v upravnem postopku s področja varnostnih analiz, pregledujemo varnostne analize, ki jih predložijo stranke, pregledujemo analize in ocene sprememb v jedrskih objektih ter pregledujemo analize in ocene jedrske varnosti zaradi sprememb in izboljšav.

Poleg tega zbiramo in analiziramo obratovalne izkušnje v tujini, zbiramo in vrednotimo nove zahteve in prakse v tujini ter delujemo v vlogi analitične podpore pri vodenju upravnih postopkov. Aktivnosti oddelka vključujejo delo s programskimi orodji za analizo jedrske varnosti, pripravo in izvajanje načrta ukrepov v sili, vodenje in sodelovanje v strokovni skupini za analizo nesreče, organiziranje tehničnega podpornega središča za analizo in napoved dogodkov ob jedrski nesreči, vzdrževanje računalniških programov za analizo procesov v jedrskih reaktorjih, izvajanje konvencije o jedrski varnosti ter usklajevanje z MAAE, sistemom Mednarodne lestvice jedrskih in radioloških dogodkov (INES) in informacijskim sistemom za poročanje o dogodkih v jedrskih elektrarnah (IRS).

Sodelavci oddelka