Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus

Aktualne informacije in navodila najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19

Teme

  • Javna plačila

    Opravljanje plačilnega prometa ureja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Plačilne storitve v Sloveniji lahko opravljajo banke, družbe za izdajo elektronskega denarja, družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih, Banka Slovenije in Uprava za javna plačila (UJP). Dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev izdaja Banka Slovenije, ki izvaja tudi nadzor nad ponudniki plačilnih storitev.

Projekti

  • Operacija ePlačam

    Zaključen

    Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot 11. prednostno os določa pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija bo z razvojem novih skupnih gradnikov, orodij in storitev, predvsem za elektronsko pošiljanje podatkov in e-plačil bistveno prispevala k izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.

Iskalnik