Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Register proračunskih uporabnikov

  Register proračunskih uporabnikov, ki ga sestavljajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (PU) vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

 • Plačilne storitve za proračunske uporabnike

  Plačilne storitve za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Proračunskim uporabnikom zagotavlja sodobne poti pri opravljanju plačilnih storitev, ki jih UJP izvaja posredno prek Banke Slovenije.

 • Izmenjava e-računov s proračunskimi uporabniki

  Za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki je enotna vstopna in izstopna točka Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati e-račune.

Projekti

 • Operacija ePlačam

  Zaključen

  Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot 11. prednostno os določa pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija bo z razvojem novih skupnih gradnikov, orodij in storitev, predvsem za elektronsko pošiljanje podatkov in e-plačil bistveno prispevala k izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.

Iskalnik