Skoči do osrednje vsebine

Objekt Odprtega oddelka Rogoza je poljedelsko-živinorejska pristava, katere zgodovina sega v 12. stoletje. Odprti Kazensko-poboljševalni dom Rogoza je bil ustanovljen leta 1963. Po letu 1995 je ob ustanovitvi Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in reorganizaciji zaporov zavod postal dislocirani odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor. V tem oddelku so nastanjeni najbolj urejeni obsojenci, ki so že pridobili zunajzavodske ugodnosti, saj so se skozi proces preverjanja izkazali za zaupanja vredne in jim je v interesu, da tega zaupanja ne zlorabijo. Prostorska zmogljivost oddelka je 36 oseb.

Odprti oddelek Rogoza deluje nedaleč od naselja Rogoza, 12 kilometrov od mesta Maribor. V kompleks oddelka sodita obsojeniški oddelek ter poljedelsko-živinorejski in kovinski obrat Javnega gospodarskega zavoda Rinka. Za potrebe obsojenih oseb so na voljo dva bivalna dela z ustreznim številom sanitarnih objektov, kuhinja z jedilnico, večje število prostorov za prostočasne dejavnosti in parkovna površina. Zaposleni v oddelku imajo na voljo dva objekta – upravno stavbo in stavbo za vzgojno osebje ter dodatne prostore za delo pravosodnih policistov. 

Obiski obsojencev

  • vsak delovni dan, razen četrtka, od 15.30 do 18.30
  • sobota od 14. do 18. ure
  • nedelja od 9. do 12.30
  • prazniki od 14. do 18. ure