Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence, ki so obsojeni na kazen do enega leta in šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih mesecev zapora, z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Celje; obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora. Pripor v zavodu prestajajo priporniki, če je pripor odredilo okrožno sodišče v Mariboru, Slovenj Gradcu ali na Ptuju. V zavodu v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost zavoda je 140 oseb.

Leta 1889 je bil v Mariboru na desnem bregu Drave zgrajen najsodobnejši zapor za moške in ženske v Avstro-Ogrski. Leta 1942 je bil zapor bombardiran in delno porušen. Z ukinitvijo takratnega Kazensko-poboljševalnega doma Maribor na lokaciji med glavno vpadnico v mesto in železniško progo na desnem bregu Drave leta 1963 so se zapori Maribor preselili v sedanjo zgradbo v središču mesta.

Zgradba pred več kot stotimi leti ni bila grajena za potrebe zapora, bila pa je večkrat prenovljena oziroma prirejena. Stoji na levem bregu reke Drave, stisnjena v mestno središče in obdana s prometnimi cestami. Na severni strani meji na objekt sodišča, s katerim je povezana s hodnikom. Zgradba ima pet etaž. Z osrednjo zgradbo, ki je namenjena zaprtim osebam, se s pokritim hodnikom povezuje upravna zgradba, ki je bila zgrajena pozneje. Grajena je v štirih etažah. Kompleks zapora je deloma obdan s 3-metrskim zidom, ki se dotika zidov obeh zgradb.

Obiski obsojencev

Nenadzorovani obiski:

  • sobota od 8. do 12. ure
  • nedelja od 8. do 12. ure 

Nadzorovani obiski:

  • ponedeljek od 12. do 14. ure
  • četrtek od 16.15 do 18.15

Obiski pripornikov

  • sreda od 10. do 13. ure in od 14. do 16. ure
  • četrtek od 10. do 13. ure in od 14. do 16. ure

Oddelka zavoda