Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Oddelek Murska Sobota sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora. Pripor v oddelku prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Murski Soboti. V oddelku skladno z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost oddelka je 32 oseb.

Objekt Oddelka Murska Sobota stoji v središču Murske Sobote. Letnica izgradnje objekta ni znana. Po virih, ki so na voljo, se je uporabljal za ta namen že pred letom 1940. Na severni strani oddelek meji na objekt sodišča, s katerim nima neposredne povezave. Objekt ima dve etaži in podstrešje. Leta 1978 je bila izvedena nadgradnja prvega nadstropja, leta 2001 pa zgrajen prizidek. V pritličju so prostori za obsojence, kuhinja, jedilnica, kopalnica, upravni del, prostori za obiske. V prvem nadstropju so polodprti oddelek za obsojence, priporniški oddelek, ambulanta in kopalnice.

Obiski obsojencev

  • torek od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure
  • nedelja od 9. do 13. ure

Obiski pripornikov

  • sreda od 8. do 16. ure
  • petek od 8. do 15. ure