Skoči do osrednje vsebine

V Oddelek Novo mesto sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora; mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora. Pripor v oddelku prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Novem mestu oziroma Krškem. V oddelku skladno z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost oddelka je 35 oseb.

Oddelek Novo mesto deluje v središču Novega mesta ob reki Krki, v zgradbi z začetka 19. stoletja. V stavbi so tudi prostori okrožnega in okrajnega sodišča Novo mesto. Prostori oddelka so v pritličju in kleti. V pritličju so upravni prostori, soba za obiske, garderoba pravosodnih policistov, bivalne sobe obsojencev, kopalnica in pralnica, prostor za rekreacijo zaprtih oseb ter bivalni prostori pripora. V kleti so jedilnica, delavnica za zaprte osebe in skupna kotlovnica. Poleg osrednje zgradbe zavod sestavljajo še ograjeno sprehajališče, asfaltirano parkirišče in zelenica ob reki Krki.

Obiski obsojencev

Obiski za stekleno pregrado:

  • nedelja od 11. do 12. ure
  • torek od 11. do 12. ure

Nenadzorovani obiski v prostoru za obiske v oddelku (do 2 uri in 15 minut):

  • nedelja od 13. do 17. ure
  • torek od 13. do 17. ure

Nenadzorovani obiski pred oddelkom:

  • nedelja od 9. do 11.30 ure in od 13. do 17. ure
  • torek od 13. do 17. ure

Obiski kot ugodnost:

  • nedelja od 9. do 17. ure

Obiski pripornikov

Za stekleno pregrado (75 minut):

  • petek od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure

Brez steklene pregrade (75 minut)

  • sreda od 7.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure