Skoči do osrednje vsebine

Odprti oddelek Puščava je dislocirani oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki deluje v prostorih nekdanjega vojaškega objekta 3 km od matičnega zavoda. Oddelek sestavlja en bivalni objekt, v katerem lahko bivajo obsojenci v šestih sobah, ki so eno-, tri- ali štiriposteljne. V tem oddelku so nastanjeni osebnostno urejeni obsojenci, ki so že pridobili zunajzavodske ugodnosti, saj so se skozi proces preverjanja izkazali za zaupanja vredne in jim ni v interesu, da bi to zaupanje zlorabili. Prostorska zmogljivost oddelka je 21 oseb.

Obiski obsojencev

  • sreda od 11.00 do 16.45
  • sobota od 9.00 do 16.45

 Obiski se izvajajo v obliki nenadzorovanih obiskov zunaj zavoda.