Skoči do osrednje vsebine

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je največji zavod, namenjen prestajanju zapornih kazni za polnoletne moške obsojence z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega leta in šestih mesecev, ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora. Tu prestajajo kazen zapora tudi mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od petih let, ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora presega pet let zapora. Prostorska zmogljivost zavoda je 468 oseb.

Zavod deluje na območju dvorca Dob, ki so ga postavili okoli leta 1621 na položni vzpetini nad reko Mirno, na mestu srednjeveškega dvora. Dvorec Dob je kupil Jošt Vajkard Barbo, grof Wachsenstein, leta 1740. Posestvo Dob je v lasti rodbine ostalo vse do leta 1942, ko je bilo požgano. Na tem mestu se je leta 1957 z ustanovitvijo Kazensko-poboljševalnega doma Dob pri Mirni začela gradnja osrednjega moškega zapora v državi. Zapor na Dobu je prvi namensko grajeni objekt za izvrševanje zaporne kazni.

V sestavi zavoda je osem oddelkov obsojencev, od tega jih je šest v zaprtem delu zavoda. Zavod ima poleg zaprtega dela še dva dislocirana oddelka: odprti oddelek Slovenska vas neposredno ob matičnem zavodu in odprti oddelek Puščava v bližini zavoda.

V starejših štirih oddelkih zaprtega dela zavoda ima večina namestitvenih prostorov zmogljivost do osem ležišč. Vsak oddelek ima tudi nekaj manjših in enoposteljnih sob,  dnevne prostore, rekreacijsko sobo, čajne kuhinje ter prostor za interesne dejavnosti.

Velika investicijska pridobitev v zaprtem delu zavoda, ki se je začela uporabljati oktobra 2011, je novogradnja dveh novih oddelkov s prostorsko zmogljivostjo 174 oseb. Objekta sta enaka, sestavljajo ju pritličje, tri enaka nadstropja in strešna terasa. V pritličju so pisarna pravosodnih policistov, prostori za razgovore s strokovnimi delavci, prostor za fitnes zaprtih oseb in večnamenski prostori. Vsako nadstropje sestavlja 23 enoposteljnih sob in dve triposteljni sobi, skupni dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, skupno pralnico, telefonsko govorilnico in prostorom za čistila. Enoposteljna soba omogoča individualno prestajanje zaporne kazni. Sestavljena je iz bivalnega in sanitarnega dela. Posamezniku nudi možnost samostojnega življenja in zagotavlja bolj kakovostno resocializacijo. Triposteljna soba je prav tako sestavljena iz bivalnega in sanitarnega dela, namenjena je sobivanju treh obsojencev, ki slabše prenašajo različne vidike izoliranega bivanja.

Obiski obsojencev

  • sreda od 11.00 do 16.45
  • sobota od 9.00 do 16.45

Na prošnjo obsojenca lahko oddelčna strokovna skupina obiske, ki se izvajajo pod nadzorom, brez nadzora, na vrtu ob objektu za obiske ali v bližnji okolici zavoda, tudi podaljša prek zakonsko zagotovljenega najkrajšega časa. Obsojenci lahko obisk brez nadzora preživijo tudi v ločenem namenskem prostoru skupaj z dovoljenimi obiskovalci, in sicer ob sredah in sobotah v okviru podeljenih obiskov, ob torkih, sredah, četrtkih, petkih in sobotah pa tudi preko noči.

Oddelka zavoda