Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Generalnem uradu zagotavljamo pogoje za delovanje zavodov in delo vseh zaposlenih v upravi. Skrbimo za načrtovanje in izvajanje usposabljanja ter zagotavljamo pogoje za usposabljanje zaposlenih. Skrbimo za opremljenost pravosodnih policistov, za uniforme in drugo osebno opremo, oborožitev ter tehnično in drugo opremo. Odgovorni smo za razvoj sistemov varovanja zaprtih oseb, zbiramo in obdelujemo statistične in druge podatke o izvrševanju kazenskih sankcij, lahko izvajamo interni nadzor nad vsemi področji dela v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu ter usmerjamo in usklajujemo njihovo delo. Predlagamo izboljšave na področju izvrševanja kazenskih sankcij in opravljamo druge naloge, določene z zakonom. Generalni urad pri opravljanju svojih nalog sodeluje z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi organizacijami.

Sektorja urada

 • Sektor za tretma

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
  Generalni urad

  Beethovnova ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Sektor za splošne zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
  Generalni urad

  Beethovnova ulica 3
  1000 Ljubljana