Ugrás a tartalomra

A Főhivatalban biztosítjuk az intézményi működési feltételeit és az igazgatóság alkalmazottainak munkafeltételeit. Gondoskodunk a képzések megtervezéséről és megvalósításáról, valamint a személyzet képzési feltételeinek biztosításáról. Gondoskodunk a büntetésvégrehajtási-felügyelők felszereléséről, az egyenruhákról és egyéb személyes felszerelésekről, fegyverzetről, műszaki és egyéb felszerelésekről. Felelősek vagyunk a fogvatartottak védelmét szolgáló rendszerek fejlesztéséért, statisztikai és egyéb adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel a büntetés-végrehajtással kapcsolatban, belső ellenőrzést gyakorolhatunk a büntetés-végrehajtási intézetek és a javítóintézetek valamennyi munkaterülete felett, valamint irányítjuk és koordináljuk munkájukat. Fejlesztési javaslatokat teszünk a büntető szankciókkal kapcsolatban, és ellátjuk a törvényben előírt egyéb feladatokat. Feladatainak ellátása során a Főhivatal együttműködik tudományos szervezetekkel, szakmai szövetségekkel, civil szervezetekkel és más érdekelt szervezetekkel.